Partneři

Industrieller Förderverein (Sdružení na podporu průmyslu)

Industrieller Förderverein je sdružení organizací i jednotlivců s odbornými a obecně vědeckotechnickými zájmy. Podporuje vzdělávání kvalifikovaných mladých lidí v oblasti průtlačného lisování a přispívá na provoz zařízení výzkumného centra pro průtlačné lisování. Sdružení bylo založeno z iniciativy odborného výboru Německé společnosti pro výzkum materiálů (DGM) v roce 1986. V současnosti se k tomuto sdružení připojily již téměř všechny firmy podnikající v oblasti průtlačného lisování v Německu a německy mluvících zemích.

Deutsche Gesellschaft für Materialkunde (Německá společnost pro výzkum materiálů)
Vědeckotechnická společnost v Berlíně působí v oblasti výzkumu materiálů a technologií od roku 1919. Komunikační fórum pro různé zájmové skupiny mezi státem a soukromými podniky podporuje propojení vědy s praxí.

The Aluminum Extruders Council (AEC)
Toto sdružení je mezinárodní svaz odborníků a zájemců určený k podpoře hliníkových profilů a výrobků získaných průtlačným lisováním. Síť určená výrobcům, inženýrům a architektům informuje své členy kromě jiného o nových technologiích a trendech v oboru.

Institut für virtuelle Produktion (IVP) (Institut pro virtuální výrobu)
IVP je institut departementu strojírenství a technologií vysoké školy Eidgenössische Technische Hochschule v Curychu. Virtuální modelace procesů, zjišťování dat o materiálech, tribologie, inovativní tvářecí procesy a adaptabilní kontrola procesů jsou centrálními těžišti výzkumu.

Forschungszentrum Strangpressen (Výzkumné centrum pro průtlačné lisování)
Výzkumné centrum pro průtlačné lisování sídlí na Technické univerzitě Berlín a zabývá se mimo jiné vývojem technologií, výzkumem materiálových toků, optimalizací a automatizací průtlačného lisování. Nabízí také služby v oblasti experimentů.