Partneři

Industrieller Förderverein (Sdružení na podporu průmyslu)

Industrieller Förderverein je sdružení organizací i jednotlivců s odbornými a obecně vědeckotechnickými zájmy. Podporuje vzdělávání kvalifikovaných mladých lidí v oblasti průtlačného lisování a přispívá na provoz zařízení výzkumného centra pro průtlačné lisování. Sdružení bylo založeno z iniciativy odborného výboru Německé společnosti pro výzkum materiálů (DGM) v roce 1986. V současnosti se k tomuto sdružení připojily již téměř všechny firmy podnikající v oblasti průtlačného lisování v Německu a německy mluvících zemích.

Deutsche Gesellschaft für Materialkunde (Německá společnost pro výzkum materiálů)
Vědeckotechnická společnost v Berlíně působí v oblasti výzkumu materiálů a technologií od roku 1919. Komunikační fórum pro různé zájmové skupiny mezi státem a soukromými podniky podporuje propojení vědy s praxí.

The Aluminum Extruders Council (AEC)
Toto sdružení je mezinárodní svaz odborníků a zájemců určený k podpoře hliníkových profilů a výrobků získaných průtlačným lisováním. Síť určená výrobcům, inženýrům a architektům informuje své členy kromě jiného o nových technologiích a trendech v oboru.

Institut für virtuelle Produktion (IVP) (Institut pro virtuální výrobu)
IVP je institut departementu strojírenství a technologií vysoké školy Eidgenössische Technische Hochschule v Curychu. Virtuální modelace procesů, zjišťování dat o materiálech, tribologie, inovativní tvářecí procesy a adaptabilní kontrola procesů jsou centrálními těžišti výzkumu.

Forschungszentrum Strangpressen (Výzkumné centrum pro průtlačné lisování)
Výzkumné centrum pro průtlačné lisování sídlí na Technické univerzitě Berlín a zabývá se mimo jiné vývojem technologií, výzkumem materiálových toků, optimalizací a automatizací průtlačného lisování. Nabízí také služby v oblasti experimentů.

YouTube aktivieren?

Auf dieser Seite gibt es mind. ein YouTube Video. Cookies für diese Website wurden abgelehnt. Dadurch können keine YouTube Videos mehr angezeigt werden, weil YouTube ohne Cookies und Tracking Mechanismen nicht funktioniert. Willst du YouTube dennoch freischalten?