Kariéra

Volná pracovní místa

WEFA vám nabízí trvalé, pestré a zajímavé úkoly v úspěšné a inovativní firmě. Podpoříme vaše silné stránky možnostmi dalšího vzdělávání a vývoje v osobním i profesním životě. V naší rodinné firmě střední velikosti patří spokojenost zaměstnanců a dobrá pracovní atmosféra mezi priority. WEFA tak byla například oceněna jako TOP-zaměstnavatel. Jako inovativní lídr na světovém trhu je WEFA firmou s budoucností, nabízející jistá pracovní místa.

Chcete se i vy stát součástí tohoto úspěšného týmu?

Těšíme se na seznámení s vámi.

Výchova a vzdělávání

Hledáme motivované absolventy škol pro rok 2019

Máte-li zájem o rozmanité studium, spojte svou budoucnost s firmou WEFA jako student/učeň v oboru:

  • Mechanik nástrojář (m/ž)
  • Obráběč kovů (m/ž)
  • Designér technických výrobků (m/ž)
  • Informatik (systémový inženýr)
  • Bakalář v inženýrství – strojírenství (DHBW)
  • Bakalář v inženýrství – podniková ekonomie (DHBW)

Bakalářské a magisterské práce

Prvním krokem k úspěchu je vždycky pár dobrých nápadů. My je máme. Vy také?
Hledáte pro svou závěrečnou práci téma související s praxí? Ve firmě WEFA mohou studenti oborů strojírenství a podnikové ekonomie pracovat na napínavých tématech a je o ně maximálně postaráno. Máte-li v hlavě nápad, který by nás mohl zaujmout, budeme rádi, když nás oslovíte. Abychom mohli kontaktovat potenciální oddělení firmy, měly by vaše podklady obsahovat tyto informace:

  • Stručný životopis, ve kterém bude uvedeno vaše studijní zaměření a jeho hlavní body
  • Cíle a obsah závěrečné práce a popřípadě váš návrh témat
  • Požadovaný časový interval pro zpracování.

Těšíme se na vaše podklady. Vyplňte prostě náš formulář pro uchazeče: bewerbung@wefa.com.

Praxe

V rámci praxí mohou žáci a studenti získat první zkušenosti se světem práce. A nasbírat praktické zkušenosti.
Zvídaví a angažovaní studenti oborů strojírenství, podnikové ekonomie a podnikového managementu mohou nasbírat četné praktické zkušenosti například v odděleních technologie, konstrukce, vývoje, managementu kvality nebo v administrativě. Ať už praxe povinná nebo dobrovolná – ve firmě WEFA jsou praktikanti zapojování do stávajících projektů i do denního provozu. Žáci získají v rámci týdenní praxe pojem o světě práce a orientaci pro volbu povolání.

Těšíme se na vaše podklady. Vyplňte prostě náš formulář pro uchazeče: bewerbung@wefa.com.