Kariéra

Volná pracovní místa

WEFA vám nabízí trvalé, pestré a zajímavé úkoly v úspěšné a inovativní firmě. Podpoříme vaše silné stránky možnostmi dalšího vzdělávání a vývoje v osobním i profesním životě. V naší rodinné firmě střední velikosti patří spokojenost zaměstnanců a dobrá pracovní atmosféra mezi priority. WEFA tak byla například oceněna jako TOP-zaměstnavatel. Jako inovativní lídr na světovém trhu je WEFA firmou s budoucností, nabízející jistá pracovní místa.

Chcete se i vy stát součástí tohoto úspěšného týmu?

Těšíme se na seznámení s vámi.

Výchova a vzdělávání

Hledáme motivované absolventy škol pro rok 2019

Máte-li zájem o rozmanité studium, spojte svou budoucnost s firmou WEFA jako student/učeň v oboru:

  • Mechanik nástrojář (m/ž)
  • Obráběč kovů (m/ž)
  • Designér technických výrobků (m/ž)
  • Informatik (systémový inženýr)
  • Bakalář v inženýrství – strojírenství (DHBW)
  • Bakalář v inženýrství – podniková ekonomie (DHBW)

Bakalářské a magisterské práce

Prvním krokem k úspěchu je vždycky pár dobrých nápadů. My je máme. Vy také?
Hledáte pro svou závěrečnou práci téma související s praxí? Ve firmě WEFA mohou studenti oborů strojírenství a podnikové ekonomie pracovat na napínavých tématech a je o ně maximálně postaráno. Máte-li v hlavě nápad, který by nás mohl zaujmout, budeme rádi, když nás oslovíte. Abychom mohli kontaktovat potenciální oddělení firmy, měly by vaše podklady obsahovat tyto informace:

  • Stručný životopis, ve kterém bude uvedeno vaše studijní zaměření a jeho hlavní body
  • Cíle a obsah závěrečné práce a popřípadě váš návrh témat
  • Požadovaný časový interval pro zpracování.

Těšíme se na vaše podklady. Vyplňte prostě náš formulář pro uchazeče: andrea.ueckert@wefa.com.

Praxe

V rámci praxí mohou žáci a studenti získat první zkušenosti se světem práce. A nasbírat praktické zkušenosti.
Zvídaví a angažovaní studenti oborů strojírenství, podnikové ekonomie a podnikového managementu mohou nasbírat četné praktické zkušenosti například v odděleních technologie, konstrukce, vývoje, managementu kvality nebo v administrativě. Ať už praxe povinná nebo dobrovolná – ve firmě WEFA jsou praktikanti zapojování do stávajících projektů i do denního provozu. Žáci získají v rámci týdenní praxe pojem o světě práce a orientaci pro volbu povolání.

Těšíme se na vaše podklady. Vyplňte prostě náš formulář pro uchazeče: andrea.ueckert@wefa.com.

YouTube aktivieren?

Auf dieser Seite gibt es mind. ein YouTube Video. Cookies für diese Website wurden abgelehnt. Dadurch können keine YouTube Videos mehr angezeigt werden, weil YouTube ohne Cookies und Tracking Mechanismen nicht funktioniert. Willst du YouTube dennoch freischalten?