Werkzeuge

Komorové lisovací nástroje

Inovativní řešení pro komplexní profily

Při použití komorových lisovacích nástrojů WEFA je zajištěna vysoká bezpečnost výroby a nízké rozměrové odchylky. Zpracováváním velmi jakostních ocelí v kombinaci s aktuálním know-how o konstrukcích je možné dosáhnout inovativních výsledků. Vždy zohledňujeme nejnovější technologické znalosti toku materiálu. Cíleně např. nástroje s centrálními vtoky, komorové nástroje typu Solid, případně nacházíme a nabízíme individuální řešení i pro komplexní a velmi složité profily.

Vysoká bezpečnost výroby
Nízké rozměrové odchylky
Nejnovější poznatky o toku materiálu