Werkzeuge

Komorové lisovací nástroje

Inovativní řešení pro komplexní profily

Při použití komorových lisovacích nástrojů WEFA je zajištěna vysoká bezpečnost výroby a nízké rozměrové odchylky. Zpracováváním velmi jakostních ocelí v kombinaci s aktuálním know-how o konstrukcích je možné dosáhnout inovativních výsledků. Vždy zohledňujeme nejnovější technologické znalosti toku materiálu. Cíleně např. nástroje s centrálními vtoky, komorové nástroje typu Solid, případně nacházíme a nabízíme individuální řešení i pro komplexní a velmi složité profily.

Vysoká bezpečnost výroby
Nízké rozměrové odchylky
Nejnovější poznatky o toku materiálu

YouTube aktivieren?

Auf dieser Seite gibt es mind. ein YouTube Video. Cookies für diese Website wurden abgelehnt. Dadurch können keine YouTube Videos mehr angezeigt werden, weil YouTube ohne Cookies und Tracking Mechanismen nicht funktioniert. Willst du YouTube dennoch freischalten?