Werkzeuge

Nástroje s vložkami

Mnohostranné použití díky výměnným součástem

Nástroje s vložkami mají povlakované vložky v trnu nebo matrici a v případě potřeby mohou být vložky obě části nástroje. Především nástroje s větším průměrem mohou využívat tímto způsobem přednosti CVD-povlakování. Podobné profily mohou být lisovány ve stejném držáku, protože lze pracovat s různými vložkami. Možnost výměny dílů je zajímavá i z hlediska nákladovosti.

Povlakované vložky v trnu nebo matrici
Výměnné součásti
Podobné profily ve stejném držáku
Einsatzwerkzeuge

YouTube aktivieren?

Auf dieser Seite gibt es mind. ein YouTube Video. Cookies für diese Website wurden abgelehnt. Dadurch können keine YouTube Videos mehr angezeigt werden, weil YouTube ohne Cookies und Tracking Mechanismen nicht funktioniert. Willst du YouTube dennoch freischalten?